Vogels pikken het niet meer!

Vogels pikken het niet meer!

Boven Den Haag ziet het zwart van de vogels, reusachtige zwermen zwanen  blokkeren het luchtruim boven Schiphol en tienduizenden andere angry birds zijn vanuit het hele land onderweg naar het Malieveld. Een tiental kokmeeuwen is aangehouden wegens het bevuilen van een hulpverlener en afgezien van een kleine confrontatie tussen de politie en een groepje grauwe ganzen, aangemoedigd door roodborst-hooligans, verloopt de actie vreedzaam.

“Wij pikken het niet meer!” en  “Wij zijn allemaal Rode Lijsters!” klinkt het uit de snavels. Het laatste verwijst naar de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten.

 Een grutto licht toe: “Ja, wij vogels laten onze stem horen, voordat  die zo zwak is  dat niemand ons meer hoort! Heeft u gemerkt hoe stil het tegenwoordig is op het platteland?”

“Het water staat jullie aan de lippen?”

“Was het maar zo. Het grondwater staat zo laag  dat wij zelfs met onze lange snavels niet meer bij ons voedsel kunnen.”

Een tureluur vult aan: “Bestrijdingsmiddelen! En geen   kruiden en bloemetjes meer in de wei, daardoor nauwelijks insecten. Onze jongen verhongeren!”

Steeds meer wegen, bedrijfsterreinen!” somt een veldleeuwerik vanuit de lucht op.

“Mijn vrouw en ik komen elk voorjaar hier broeden, al twintig jaar lang, maar ....maar nog geen jong van ons....heeft ... heeft het gered…,” stottert de grutto met een samengeknepen stemmetje.

 “Maar met jullie gaat het toch wel goed?” zegt een journalist tegen het groepje mezen dat  zich luidruchtig rond zijn microfoon verdringt. “Ik zie jullie overal!”

“Stikstof, meneer!” piept een pimpelmees “Wel eens van gehoord? Ammoniak!  Alles groeit dicht met foute planten. Steeds minder voedsel voor ons. Verzuring! Geen kalk voor onze botjes en eitjes! Jonkies met bijna net zulke slappe knieën als sommige politici! Ze breken hun pootjes al vóór ze zijn uitgevlogen!”

“Geen  kalk! Geen slakken!” roept een zanglijster. 

Een bekakte buizerd legt het nog maar eens uit: “Kijk, beste man, ik zit boven in de voedselpiramide en als de basis verzwakt, stort het hele bouwwerk in…”

Hoewel de vogels op de sympathie van het grote publiek mogen rekenen, is er ook kritiek: “Die beesten moeten gewoon hun snavel houden!” en “Protesteren tegen vervuiling en intussen het hele Malieveld onderschijten!”

Insecten laten weten eveneens  actie te willen voeren. Kunnen zulke kleine beestjes wel een vuist  maken? Een koolwitje desgevraagd: “Nou, als de tijgermuggen, hoornaars, eikenprocessierupsen, bombardeerkevers en killerbees meedoen, moet dat toch lukken! Maar misschien zijn we al met te weinig...”   

 

https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/column-week-49-vogels-pikken-het-niet-meer