Donald Duck en Guus Geluk

Rechtsonder: wilde eend (man) Overigen: krakeend. 

 

Je zou de wilde eend en de krakeend de Donald Duck en Guus Geluk van de Nederlandse eendenwereld kunnen noemen. Voor de duidelijkheid, de wilde eend is de eend met die krulstaart en als je ‘eendjes’ gaat voeren  voer je meestal wilde ‘eendjes’, want in tegenstelling tot wat de naam suggereert is het de meest tamme van de eendensoorten. Bij de wilde eend heeft meneer de mooiste veren en maakt mevrouw de meeste herrie. Zij kan snateren en kwaken, hij komt niet veel verder dan wat gerasp.   

De krakeend gedraagt zich veel onopvallender dan zijn ‘wilde’ neven en nichten. Meneer krakeend kwekt alsof hij de tekst van eebriefje opleest, droog en toonloos mompelt hij iets van 'krek-krek'. ‘Krekeend’ was misschien passender geweest. Mevrouw snatert wat levendiger, maar blijft bescheiden vergeleken met het verbale geweld van de dames wilde eend, al lijken ze uiterlijk wel op elkaar. De  krakeendman ziet er op het eerste gezicht wat saai  uit, maar  als je goed kijkt bezit hij een subtiele pracht waarbij het verenpak van de wilde eendenman ietwat kitscherig afsteekt.

Sinds 1990 is het aantal krakeenden verzevenvoudigd. Krakeenden houden van grote zoetwatermeren en daar kwamen er de vorige eeuw meer van  in Nederland, terwijl hun Oost-Europese oorsprongsgebieden krakeendonvriendelijker werden. Niet zo gek dus  dat ze het hier eens gingen proberen. En met succes. Ook in parken en woonwijken worden ze steeds vaker gesignaleerd.  

In dezelfde periode is het aantal wilde eenden met dertig procent afgenomen. Er overleven te weinig kuikens om de soort op peil te houden. Misschien speelt hierbij een rol dat ze al vroeg in het jaar beginnen met gezinnetjes te stichten. Dat is niet alleen riskant vanwege het vorstrisico, maar ook omdat  reigers en andere rovers in dezelfde periode jongen hebben en die lusten wel canardjes, al dan niet confit. 

Van de krakeend worden veel meer kuikens volwassen. Die broedt later en verstopt het nest in het groen, iets wat  de wilde eend onnodig lijkt te vinden. De nesten van de laatstgenoemde worden ook vaker door landbouwmachines vernield. Daarnaast bevatten de grotere wateren waar de krakeend zich graag ophoudt doorgaans meer voedsel en minder gif dan de  poldersloten  waarin de wilde zijn jongen probeert groot te krijgen.

En dan mag pechvogel wilde eend ook nog eens bejaagd worden, terwijl  Guus Geluk krakeend jaarrond bescherming geniet…

https://www.vogelgeluid.nl/krakeend/ 

Foto's: Pixebay