Broedtoeristen

Als vliegen de essentie is van vogels, is de gierzwaluw misschien wel het beste gelukt...

Het geluid van een zwoele zomeravond

Evenals barbecueluchtjes hoort het ‘srie!-srie!’ van overscherende gierzwaluwen een beetje bij broeierige zomer-avonden. Begin mei arriveren ze hier en momenteel, half juli, versterft hun gegier al weer en zijn er veel op de terugweg naar Afrika. Daar verblijven ze de rest van  het jaar. Eigenlijk zijn het Afrikaanse broedtoeristen. 

 

Losgezongen van de aarde 

Als vliegen de essentie is van vogels, is de gierzwaluw misschien wel het beste gelukt. Voor hen is de grond een even vreemde verblijfplaats  als voor ons de lucht. Ze eten en drinken vliegend en zelfs paren lukt ze op die manier. ‘ s Nachts rusten ze door tot op grote hoogte te stijgen en zich halfslapend mee te laten voeren met luchtstromingen. 

Pootjes om te lopen? Onnodig, zolang ze er maar mee kunnen kruipen en aan muren bungelen. Losgezongen als ze zijn van het aardoppervlak zouden ze vermoedelijk het liefst in de lucht willen broeden, maar voor de voortplanting moeten ze  toch echt  omlaag.  Daarvoor komen ze speciaal  uit Afrika naar onze steden en dorpen, in hun ogen  een rotslandschap vol gaten en holen om eitjes in te leggen. 

 

Luilekkerland

Maar waarom hier? Waarom zevenduizend kilometer vliegen? Wat is er mis met Afrika? Het antwoord is simpel: ‘s zomers is Europa een luilekkerland, waar (nog) een  heuse insectenexplosie  plaatsvindt en hoe noordelijker,  hoe meer uren je je vol kunt proppen, in de poolstreek zelfs 24/7. Sper de snavel open en  insecten vliegen als gebraden kippetjes naar binnen. Gemengd met speeksel kneden ze er smakelijke balletjes van voor de jongen. Slecht weer in Nederland? Dan vliegen ze toch even naar Duitsland of België om insectenballetjes te maken! De jongen gaan in de spaarstand, een soort winterslaap,  tot de ouders terug zijn. 

 

Wereldburgers

We verwelkomden ze altijd, maar zoals ons platteland minder gastvrij  is voor weidevogels, zijn onze steden en dorpen dat voor de gierzwaluw. Sloop en nieuwbouw veranderden de grillige  rotslandschappen van weleer in gladde wanden waarin nauwelijks broedgaatjes te vinden zijn. 

Dat kan anders en hier en daar gebeurt dat gelukkig ook. Met speciale nestkasten, gevelstenen  en dakpannen. Want wat is een zwoele zomeravond zonder hun gegier en sikkelvormige contouren  in de lucht? 

Europeaan of Afrikaan? Het  zal ze worst wezen! Zoals alle vogels vliegen ze waar ze willen. Wereldburgers zijn het. 


Gierzwaluw horen? Klik op onderstaande link.

https://www.vogelgeluid.nl/gierzwaluw/