Pimpelpandemie

 

Kleine vogeltjes hebben doorgaans kleine snaveltjes. Sommige kleine vogeltjes hebben héél kleine snaveltjes. Dat is handig als je je specialiseert in héél kleine insectjes. Als je dan ook nog een héél klein lijfje hebt,  kun je  daarmee op héél kleine  takjes balanceren en met dat héél kleine snaveltje héél kleine insectjes oppikken.  Pimpelmezen zijn héél klein en hebben zo’n slim pincetsnaveltje. Het zijn  groengeelblauwe veerbolletjes met witte wangetjes en een strak achterover gekamd lichtblauw kapseltje boven een stierennekje.

 

Snavels zijn handige dingen, niet alleen om mee te eten, je kunt er ingewikkelde nesten mee bouwen, met je partner snavelen en niet in de laatste plaats komt het van pas als aanvals- of  verdedigingswapen. Ben je als pimpelmees dan niet in het nadeel met  zo’n potloodpuntje? Het is geen massavernietigingswapen zoals de beitel van een kraai, de haak van een zilvermeeuw, de priem van een specht of de messcherpe versnipperaar van roofvogels. Toch weerhoudt  dit pimpelmezen er niet van zich te gedragen alsof ze wel met zo’n wapen zijn uitgerust. Ze zijn niet bang aangelegd en als ze dat nodig achten zullen ze pogen  een tegenstander te slopen met dat minuscule  potloodpuntje.

 

Net als de merel, de houtduif en hun wat forsere neef de koolmees, zijn pimpelmezen bosvogels die zich aan ons hebben aangepast en zich graag in onze tuinen en parken ophouden. Daar vinden ze nestgelegenheid en voedsel, ze  maken dankbaar gebruik van de nestkasten die we ophangen en komen de winter door dankzij de vetbollen en het andere lekkers waarmee we ze verwennen. 

 

Het  lijkt de pimpelmezen voor de wind te gaan, maar  nog niet zo heel lang geleden werden er opeens talloze zieke pimpelmezen aangetroffen. Vervuild, met de veren opgezet zaten ze apathisch op de grond, niet meer in staat te vluchten voor mens of dier. Vele legden het loodje. De oorzaak was vermoedelijk een bacteriële longontsteking.

 

Veel van de zieke pimpelmezen hadden in die periode jongen, want het was lente. Omdat ze niet meer in staat waren insectjes te verzamelen voor die jongen, stierven deze in hun nestjes. Jonge pimpelmeesjes kunnen maar heel kort zonder voedsel, één dag vasten kan fataal zijn. Terwijl corona in de mensenwereld zijn tol eiste en alles op slot gooide, ondergingen pimpelmezen  in stilte een parallelle pandemie.  Soms is er meer dat ons bindt met kleine vogeltjes dan nestkastjes en voedertafels. Of een stierennek

 

 

Foto: Pixebay