Tijd voor een Vogel Defence Force  (Trouw)

Het Binnenhof onderpoepen in protest...

Tot mijn grote verrassing  en genoegen leidde mijn NRC-artikel Jaar van de Wilde Eend, en toch wordt-ie afgeschoten  tot Kamervagen. Helaas, de antwoorden van de minister lijken rechtstreeks afkomstig van de jagerslobby (inclusief de aldaar gehanteerde drogredenen). Trouw gaf mij ruimte te reageren: https://www.trouw.nl/cs-ba160153

 

https://www.jaapkranenborg.nl/kamervragen-en-antwoorden-jacht-wilde-eend

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/06/jaar-van-de-wilde-eend-wordt-ie-toch-afgeschoten-a4010951 

Misschien wordt het tijd voor een Vogels Defence Force 

Je hoort ze nog overal snateren, maar goed gaat het niet met de wilde eend. Er zijn er maar liefst 30% minder dan in 1990. Reden voor Vogelbescherming en Sovon 2020 uit te roepen tot Jaar-van-de-Wilde-Eend. Toch mag er in Nederland nog steeds gewoon op gejaagd worden. In 2017 kostte dat 90.000 eenden het leven, meer dan 10% van de winterpopulatie. GroenLinks stelde hier in september Kamervragen over. De antwoorden van de minister lijken ingefluisterd door de Jagersvereniging: 

Gezien het grote reproductievermogen van de wilde eend vind ik de aantallen (…)aanvaardbaar. Ik wijs u ook op het rapport van Sovon, waarin staat vermeld dat er geen aanwijzingen zijn dat de jacht in Nederland de oorzaak is van de afname 

Sovon zegt letterlijk: ‘De jachtdruk lijkt niet doorslaggevend te zijn’   Het kan dus wel een rol spelen. Waarschijnlijk worden er te weinig kuikens volwassen. Op dat ‘grote reproductievermogen’ valt dus ook wel wat af te dingen. Maar iedereen snapt dat het doodschieten van zulke enorme aantallen de populatie niet ten goede komt. 

De recente achteruitgang van de wilde eend volgt op een periode van groei. De populatie wilde eend is nu weer op het niveau van 1970. De totale Europese populatie wilde eend, waar de Nederlandse populatie deel van uitmaakt, laat een stabiele tot licht positieve trend zien.

Nog zo’n drogreden. Dat er vóór de afname sprake was van groei zegt uiteraard niets over de huidige situatie. En met het argument dat het op Europese schaal niet zo slecht gaat met de soort, kun je alle natuur in Nederland wel afschaffen. 

Waarom de jacht op de wilde eend niet verbieden zolang het slecht met ze gaat? Het ís nog een algemene soort,  maar de kernvraag is of we bereid   zijn een algemene vogelsoort in Nederland algemeen te houden.

Vogels hebben geen trekkers en trouwens ook geen geweren waarbij ze een trekker kunnen overhalen. Misschien wordt het tijd voor een Vogels  Defence Force, onder het motto Vogels pikken het niet meer! Snelwegen blokkeren, het Binnenhof onderpoepen, mensen broodjes uit handen grissen, ze een nachtje uit hun slaap houden door te piepen, roepen, krijsen, kwaken, snateren en te gakken, of de minister thuis een ontbijtje komen brengen. Boeren hebben vast nog wel meer actietips voor ze. 

Maar vogels doen zoiets niet. Die verdwijnen in stilte. Die zijn er opeens niet meer.